Állami Vadászvizsgát megelőző képzés

Állami Vadászvizsgát megelőző képzés

Sportvadász célra

Engedélyszám: /VgF/436-2/2019

Vadászvizsgát az a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és nem magyar állampolgár tehet, aki a 17. életévét betöltötte és részt vett vadászvizsgát megelőző kötelező 100 órás tanfolyamon. (A regisztrált tanfolyamszervezők listája megtalálható a kormány.hu, valamint az OMVK központi és területi szervezetei honlapján.) 

A tanfolyam elvégzéséről a jelölt Tanúsítványt kap. A Tanúsítvány birtokában a jelöltnek a Tanúsítvány kiállításától számított két naptári éven belül az Állami Vadászvizsgát be kell fejeznie. Ha a Tanúsítvány kiállításától számított két éven belül a jelölt nem tesz sikeres vizsgát, úgy a 100 órás tanfolyamot a következő vizsgára jelentkezés előtt meg kell ismételnie!

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni.

A Vadászvizsga sikertelensége esetén a Vadászvizsga sikeres részvizsgái 6 hónapig érvényesek, amit annál a vizsgaszervező kamaránál folytathat a vizsgázó, ahol elkezdte. Más vizsgaszervező kamarához történő átjelentkezés esetén a részvizsgák nem vihetők át, így az első vizsgatevékenységnél kell kezdeni a vizsgára jelentkezőnek.

A Vadászvizsgát megelőző tanfolyam szervezése, lebonyolítása és a vizsga lebonyolítása a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet alapján hatályos.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300126.VM

A vadászvizsgát megelőző tanfolyam és a Vadászvizsa megléte vadászati tevékenységre nem hatalmazza fel tuladonosát, azonban a vadászjegy kiváltásának egyik feltétele.
Vadászjegy kiváltásának további feltételeiről érdeklődjön munkatársunknál, vagy az Országos Magyar Vadászkamaránál.

Képzés elméleti helyszíne: Office House (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4) kijelölt tantermei.

A képzés indításának időpontjáról, díjáról és fizetési ütemezéséről érdeklődjön Petró András ügyvezetőnél, a 70/508-8356-os telefonszámon (Hétfőtől-Péntekig 8-16 óráig), vagy e-mailben.

Vissza