Felnőttképzési Nyilvántartási engedéllyel rendelkező képzések

Biztonságszervező (OKJ 52 861 01)
BIZTONSÁGSZERVEZŐ

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
elkészíti a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet
elkészíti a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait
kialakítja a védelmi koncepciót
Közterület-felügyelő (OKJ 52 861 05)
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
a felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterülten, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el
szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki, illetve helyreállítja a közterület eredeti rendjét
Tisztítás-technológiai szakmunkás (OKJ 32 853 03)
TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A tisztítás-technológia az a formailag és tartalmilag egyaránt értékelhető, dokumentált, bizalmi és integrált szolgáltatás, amely során egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott egészségügyi (A), közérzeti (B), fizikai-biztonsági/baleseti vagy környezetvédelmi (C), vagy funkcionális (D) kockázatot jelentő anyagokat távolítanak el, vagy tartanak távol, tervezett időben és szakszerű módszerekkel.
Személy- és vagyonőr (OKJ 32 861 01)
SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben
ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként
szállítmánykísérési feladatokat végez
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11)
LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni
Társadalombiztosítási Ügyintéző (OKJ 51 344 02)
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.
Óvodai Dajka (OKJ 32 140 01)
Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.
Katasztrófavédelmi Előadó (OKJ 52 861 03)
Szakmai irányítás és felügyelet mellett, a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a szervezet munkavállalóinak, anyagi javainak és a környezet megóvása érdekében, a polgári védelmi feladatokat előkészíti, szervezi, végrehajtja és ellenőrzi.