Óvodai Dajka (OKJ 32 140 01)

Óvodai Dajka (OKJ 32 140 01)

Nyilvántartási vételi szám: E-001163/2015-A008

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az óvodapedagógussal való együttműködésre

- a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre

- az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére

- a gyermek tevékenységének aktív segítésére

- a beteg gyermek ápolására

- empátiára, toleranciára

- adekvát kommunikációra

- általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni

- a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére

- módszeres munkavégzésre

- differenciált bánásmódra

- segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében

- betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

 

Képzés helyszíne: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium (5600 Békéscsaba, Andrássy u. 56) kijelölt tantermei.

A képzés indításának időpontjáról, díjáról és fizetési ütemezéséről érdeklődjön Petró András ügyvezetőnél, a 30/655-9125-ös telefonszámon (Hétfőtől-Péntekig 8-16 óráig), vagy e-mailben.

Vissza