Panaszkezelés

Panaszkezelés

TISZTELT JELENTKEZŐ, TISZTELT KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ!

A Csaba-Petró Kft. kiemelten kezeli ügyfeleinek azon elvárásait, amelyek a minőségi oktatással kapcsolatosak.

Fontos számunkra az Önök véleményei, észrevételei és javaslatai. Cégünk a minőség megőrzése és fejlesztés érdekében a munkavégzése során az EDC:PRO minőségirányítási rendszert működteti. Ennek keretében ügyfeleink elégedettségére és a panaszkezelésére kiemelt figyelmet fordítunk.

Az alábbi tájékoztatót azért állítottuk össze, hogy segítsen Önnek eligazodni a panaszkezelés folyamatában.

Ügyfeleink szóban (ügyfélszolgálatunkon, Békéscsaba, Kazinczy u. 4.) és írásban (e-mail: csabapetro@gmail.com , levél: 5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 10. IV/15) tehetnek észrevételeket, panaszokat. A szóban beérkezett és azonnal rendezett panaszokat – amennyiben ügyfelünk is egyetért vele – nem rögzítjük írásban.

Munkatársaink írásban (jegyzőkönyv) rögzítik azon panaszokat, amelyek rendezése azonnal nem oldható meg. Ezen panaszokról, illetve az egyéb úton beérkezett panaszokról munkatársaink tájékoztatják a szakmai vezetőt.

A panaszt felvevő munkatársunk a szakmai vezetővel együttműködve helyesbítő tevékenységet folytat le, a panasszal kapcsolatos intézkedéseket és annak lezárását írásban rögzítjük, a panaszt tevő ügyfelet írásban értesítjük az intézkedésről.

Az év során kezelt panaszokat a belső önellenőrzéseink és vizsgálataink során elemezzük. A minőségirányítási vezető koordinálja az éves vezetőségi átvizsgálás előtt a beérkezett és kezelt panaszok rendszerezését. Ezt követően vezetőségi átvizsgálás keretében a panaszok ismételten áttekintésre és elemzésre kerülnek. A kiértékeléseket követően a levont tapasztalatokat beépítjük a tevékenységünkbe, annak érdekében, hogy a jövőben még egyszer ne fordulhassanak elő hasonló esetek.

Kérem Önt, hogy amennyiben észrevétele van képzésünk vagy egyéb szolgáltatásunk minőségével kapcsolatban, haladéktalanul jelezze azt munkatársunknak, hogy a legrövidebb időn belül korrigáljuk a felvetett hibákat és az Ön megelégedésére folytathassuk közös tevékenységeinket.

Békéscsaba, 2018. február 27.

Petró András, ügyvezető